Ozveny z kanálov v ementálskokm syre - NULLA DIES SINE LINEA!

Září 2015

P-365/295 O ničom

6. září 2015 v 7:55 | King Rucola
Napísať o ničom mi pripadá dosť ťažká úloha. Patrím totiž medzi tých úbohých pisálkov, ktorí napriek úpornej snahe a skutočne proti vlastnej vôli vždy strkajú do textu aspoň nejaké úlomky z vlastného "ja". Zastávam - asi kvôli vlastnej obhajobe - teóriu, že to tak robí každý autor, aj keď píše sci-fi, fantasy alebo podobné nezmysly. Ale vlastne teraz vidím, že si nejako protirečím.

Podľa mojej vlastnej teórie by teda malo byť "napísať o ničom" to najjednoduchšie. "Kde nič nie je, tam" ...atď. Ale to je možno lepšie nevedieť. Možno je prospešnejšie, keď si teda myslím, že písať musím, nevedieť, že nemám o čom. O sebe teda nemôžem, keď vo mne nič nie je. O druhých? To by malo byť potom objektívne, ale čo je to "objektívne", keď aj to "najobjektívnejšie" bude vlastne - aspoň podla moje horeuvedenej teórie - zároveň subjektívne! A čo najhoršie, budú tam tie zmienené úlomky z pisateľa!
Tak teda o ničom: